Dịch từ "aurora borealis" từ Anh sang Phần Lan

EN

Nghĩa của "aurora borealis" trong tiếng Phần Lan

EN aurora borealis
volume_up
{danh từ}

aurora borealis (từ khác: aurora)
volume_up
revontulet {nhiều}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "aurora borealis":

aurora borealis

Cách dịch tương tự của từ "aurora borealis" trong tiếng Phần Lan

aurora danh từ
Finnish
Aurora danh từ
Finnish