Dịch từ "to diss" từ Anh sang Nga

EN

Nghĩa của "to diss" trong tiếng Nga

volume_up
to diss {động}

EN to diss
volume_up
{động từ}

to diss (từ khác: to hector, to huff, to humiliate, to insult)
volume_up
оскорблять [оскорбля́ть] {động}
to diss (từ khác: to slight, to cold)
volume_up
третировать [трети́ровать] {động}

Ví dụ về cách dùng từ "to diss" trong tiếng Tiếng Nga

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Englishdiss. (dissertation)