Dịch từ "nonstop" từ Anh sang Indonesia

EN

Nghĩa của "nonstop" trong tiếng Indonesia

EN

nonstop {tính từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "nonstop":

nonstop

Ví dụ về cách dùng từ "nonstop" trong tiếng Tiếng Indonesia

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

EnglishIf I had to hear it 24 hours, non-stop, it might be very tiring.
Jika saya harus mendengarkannya 24 jam, non-stop, mungkin akan melelahkan.