Dịch từ "effortlessly" từ Anh sang Hungary

EN

Nghĩa của "effortlessly" trong tiếng Hungary

EN effortlessly
volume_up
{trạng từ}

effortlessly (từ khác: easily, easy, lightly, readily)
volume_up
könnyen {trạng}
Úgy látom, meglehetősen könnyen zavarba hozol.
effortlessly

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "effortless":

effortless
English

Ví dụ về cách dùng từ "effortlessly" trong tiếng Tiếng Hungary

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

EnglishEffortlessly the baby buggy sailed over the curb and into the intersection.
A gyerekkocsi akadálytalanul lehajtott a járdáról és a kereszteződés felé tartott.
EnglishThe male raced for the door, but Quinn caught his arm effortlessly and swung him around.
A hím az ajtóhoz rohant, ám Quinn elkapta a karját, és játszva megpördítette.
EnglishFrom their superior defensive positions, the Elves repelled the assault almost effortlessly.
Fönti védővonalaikból az elfek szinte erőfeszítés nélkül visszaverték a támadást.
English'No problem, Beth,' Stark said, and scooped them up effortlessly, one under each arm.
Nem probléma, Beth mondta Komor, és erőfeszítés nélkül mindkét gyereket a hóna alá kapta.
EnglishHe brachiated up into his chair effortlessly as Stare Skill seated herself.
Erőfeszítés nélkül pattant fel a székére, amikor Stare Skill is leült.
EnglishWith hatred and love he watched Armand effortlessly steering the vessel.
Gyűlölködő szerelemmel figyelte Armand-t, aki játszi könnyedséggel kormányozta a hajót.
EnglishA lazy calm descended over him. carrying him effortlessly through warm moments of the day.
Lusta nyugalom vett erőt Harin, és közben alig vette észre az idő múlását.
EnglishHer eyes seemed to move effortlessly and perfectly in their bed of moisture.
A szeme minden nehézség nélkül, tökéletesen forgott nedves üregében.
EnglishIn fact, she reached out and effortlessly helped him to stand upright.
Közelebb lépett a férfihoz, kinyújtotta a kezét, segített neki felállni.
EnglishIt fell effortlessly into a slow melody, like water seeking its own downward mountain path.
Könnyedén olvadt át lassú dallamba, mint medrét keresgélő hegyi patak.
EnglishIt shambled forward through the wall of defenders, swatting them aside effortlessly.
Nekicsoszogott a védőknek, és játszva félrelökte őket.
EnglishNo images came from her, she was closed tight, but her voice had been effortlessly generous.
Dórától nem jöttek képek, szorosan elzárta az elméjét, de a hangja maga volt az együttérző szánalom.
EnglishThe giant lifted them as effortlessly and as high as Harker had lifted Michael, and threw them from the roof.
Az óriás éppen olyan könnyedén kapta fel őket, mint korábban Harker tette Michaellel.
EnglishHe leapt again, rising effortlessly, as if he would ascend to the very ceiling of the hall.
Lestat ismét ugrott, könnyedén emelkedett a magasba, mintha meg se akarna állni a csarnok mennyezetéig.
EnglishThen Maska strolled away, effortlessly reassuming an urbane dignity.
Aztán Maska elkacsázott, minden erőfeszítés nélkül visszaváltozva finom modorú, méltóságteljes meghívottá.
EnglishGary tossed him the biscuits, which were shaped like bones, and Cujo snapped them effortlessly out of the air.
Odahajította a csontformájú csemegéket, amelyeket a kutya könnyedén elkapott a levegőben.
EnglishHe could lift her effortlessly with one of his long gibbonlike arms, and deposit her on her feet wherever he wished.
Simán föl tudta kapni hosszú majomkarjával a nőt, és oda tette, ahova akarta.
EnglishNow Jonathan lifted her effortlessly, carried her into his apartment, and kicked the door shut behind them.
Jonathan könnyedén felemelte a lányt, belépett az ajtón, amit a sarkával rúgott be maga mögött.
EnglishLaughter flows in a violent riff and is effortlessly melodic.
A nevetés harsány futamban patakzik, és magától dallamos.
Englishthe crowd in front of us, effortlessly it seemed, until we emerged in the front line of those who waited at a broader
Meg sem állt, amíg az első sorba nem értünk, amely egy szélesebb utcán várakozott a menetre.