Từ điển Anh-Hungary

bab.la có thể hỗ trợ bạn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hungary và ngược lại. Nhập từ cần tra trong một trong hai thứ tiếng vào ô trống để xem cách dịch tương ứng, các từ ngữ đồng nghĩa, ví dụ về cách sử dụng và thảo luận liên quan trong forum.

Tra từ điển Anh-Hungary theo bảng chữ cái

Dễ dàng tra từ bằng cách chọn các chữ cái đầu tiên và xem danh sách các từ ngữ bắt đầu với chữ cái đó. Click vào từ ngữ tiếng Anh bạn quan tâm để xem các từ tiếng Hungary tương ứng và đồng nghĩa.

Nội dung từ điển này được đóng góp liên tục bởi các thành viên của bab.la. Hãy tham gia bằng cách bình chọn cho các cặp từ ngữ dịch chính xác và đề xuất sửa/xóa bỏ những cách dịch chưa hợp lý.

Hãy cùng góp sức xây dựng từ điển online lớn nhất thế giới qua việc đưa ra các cặp từ và cách dịch mới cho từ điển Anh-Hungary. Ngoài ra, bạn còn có thể ủng hộ bab.la bằng cách bình chọn cho các cặp từ và cách dịch hay do những thành viên khác gợi ý để chúng đạt được ít nhất 10 lượt bình chọn và xuất hiện trong từ điển chính thức. Các gợi ý không đủ lượt bình chọn sẽ chỉ xếp loại chưa duyệt và hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Đăng kí làm thành viên để được thưởng điểm khi tích cực hoạt động, và bạn sẽ đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới . Bên cạnh đó, bạn sẽ có cơ hội trao đổi và học hỏi từ các thành viên khác trong forum Anh-Hungary của chúng tôi.