Từ điển Anh-Hindi

Tra từ tiếng Anh hoặc Hindi bằng cách nhập từ vào ô tìm kiếm và sử dụng từ điển Anh-Hindi. Để kết quả tìm kiếm không quá rộng, hãy dùng các bộ lọc tìm kiếm theo hạng mục, văn phong và ngữ pháp, v.v...

Tra từ điển Anh-Hindi bằng chữ cái

Sử dụng bảng chữ cái dưới đây để tra từ điển Anh-Hindi theo chữ cái đầu tiên. Click vào từ tiếng Anh bạn cần tìm kiếm trong danh sách các từ bắt đầu bằng cùng chữ cái để xem nghĩa của nó trong tiếng Hindi.

Các thành viên của bab.la không ngừng đóng góp những đề xuất dịch mới cho từ điển Anh-Hindi. Các bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách kiểm tra độ chính xác của những đề xuất đó. Bình chọn giữ lại những đề xuất đúng bằng cách click vào nút "kiểm duyệt" hoặc đề nghị xóa bỏ nếu chúng chưa thật chính xác.

Tham gia cùng bab.la xây dựng từ điển Anh-Hindi online lớn nhất bằng cách bình chọn, duyệt hoặc bổ sung từ mới. Tiếng Anh và tiếng Hindi cũng như cách dịch giữa hai thứ tiếng này rất đa dạng, và chúng tôi cần các bạn đóng góp để hoàn thiện từ điển. Những từ mới do thành viên bổ sung sẽ được xếp loại "chưa duyệt" trong kết quả tìm kiếm và đưa vào từ điển sau khi được duyệt bởi ít nhất 10 thành viên.
Khi đăng kí làm thành viên, bạn có thể tích điểm qua nhiều cách, bao gồm cách duyệt các từ mới, và lọt vào bảng xếp hạng thế giới. Đừng quên tham gia forum Anh-Hindi để thảo luận các chủ đề liên quan tới hai ngôn ngữ này.