Dịch từ "exasperation" từ Anh sang Hi Lạp

EN

Nghĩa của "exasperation" trong tiếng Hi Lạp

EN exasperation
volume_up
{danh từ}

exasperation (từ khác: indignation)
exasperation
volume_up
εξοργισμός {đực}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "exasperation":

exasperation