Từ điển Anh-Hàn

Tra từ điển Anh-Hàn bằng cách nhập từ cần tra trong tiếng Anh hoặc tiếng Hàn vào ô tìm kiếm. Gợi ý: kết quả tìm kiếm của bạn sẽ chính xác hơn nếu bạn sử dụng các công cụ lọc tìm kiếm về ngữ pháp, vùng miền, văn phong, v.v...

Tra từ điển Anh-Hàn qua bảng chữ cái

Tra từ điển Anh-Hàn tiện lợi bằng cách tìm từ cần tra trong danh sách các từ có cùng chữ cái đầu tiên và click vào từ đó để xem các từ tiếng Hàn tương ứng và đồng nghĩa.

Từ điển Anh-Hàn bao gồm các cặp từ ngữ do thành viên của bab.la dịch và bổ sung. Giúp bab.la xây dựng từ điển bằng cách bình chọn cho những cặp từ ngữ dịch hay và đề xuất sửa/xóa bỏ những cặp chưa chính xác.

Cùng chúng tôi xây dựng từ điển online lớn nhất thế giới. Đóng góp của bạn có thể giúp mở rộng và cập nhật từ điển nhanh nhất. Có rất nhiều cách dịch Anh-Hàn khác nhau phụ thuộc vào từ ngữ và hoàn cảnh sử dụng. Hãy gợi ý bổ sung vào từ điển. Các thành viên khác có thể thấy gợi ý của bạn với mác chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm. Sau khi được 10 thành viên khác bình chọn, gợi ý của bạn sẽ được chính thức đưa vào từ điển.
Đăng kí tham gia ngay, và bạn sẽ được cộng điểm khi đóng góp xây dựng nội dung, xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới và có cơ hội thảo luận về hai ngôn ngữ tại forum Anh-Hàn.