Dịch từ "whether appropriate or not" từ Anh sang Hà Lan

EN

Nghĩa của "whether appropriate or not" trong tiếng Hà Lan

EN whether appropriate or not
volume_up
{trạng từ}

whether appropriate or not (từ khác: all the time, whether relevant or not)

Cách dịch tương tự của từ "whether appropriate or not" trong tiếng Hà Lan

whether liên từ
appropriate tính từ
to appropriate động từ
or liên từ
not trạng từ

Ví dụ về cách dùng từ "whether appropriate or not" trong tiếng Tiếng Hà Lan

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

EnglishI do not know whether appropriate steps will be taken on this front.
Wat dit betreft heb ik geen idee wat ons verder nog te wachten staat.