Dịch từ "pleasant smell" từ Anh sang Đức

EN

Nghĩa của "pleasant smell" trong tiếng Đức

EN pleasant smell
volume_up
{danh từ}

1. Tổng quan

pleasant smell (từ khác: pleasant aroma, beautiful smell, beautiful whiff)

2. động vật học

pleasant smell (từ khác: beautiful smell)
volume_up
Duft {đực} (von Parfüm, Blumen)

Cách dịch tương tự của từ "pleasant smell" trong tiếng Đức

pleasant tính từ
pleasant
smell danh từ
to smell động từ