Dịch từ "benzoic acid" từ Anh sang Đức

EN

Nghĩa của "benzoic acid" trong tiếng Đức

EN benzoic acid
volume_up
{danh từ}

1. hóa học

benzoic acid

Cách dịch tương tự của từ "benzoic acid" trong tiếng Đức

acid danh từ
German
acid tính từ
acid