Dịch từ "to drive along" từ Anh sang Bồ Đào Nha

EN

Nghĩa của "to drive along" trong tiếng Bồ Đào Nha

EN to drive along
volume_up
{động từ}

1. Tổng quan

to drive along (từ khác: to carry on, to conduct, to convey, to head)
volume_up
conduzir {động}

2. máy móc tự động

to drive along (từ khác: to drive)
volume_up
conduzir {động}

Cách dịch tương tự của từ "to drive along" trong tiếng Bồ Đào Nha

drive danh từ
to drive động từ
along trạng từ
along giới từ
Portuguese

Ví dụ về cách dùng từ "to drive along" trong tiếng Tiếng Bồ Đào Nha

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Englishto drive along the road
EnglishThe question is: Is it really the most sensible thing to drive an energy pipeline along the bottom of this particular part of the European Union?
A pergunta que se coloca é a seguinte: colocar um gasoduto energético no fundo desta região particular da União Europeia será realmente a coisa mais sensata a fazer?
EnglishMr President, following this directive, tyres will be quieter: cars, lorries and road trains will make less noise as they drive along roads and motorways.
Senhor Presidente, depois desta directiva, os pneumáticos vão ficar mais silenciosos: os automóveis, os camiões e os camiões com atrelados vão rodar pelas estradas e auto-estradas mais silenciosos.