Dịch từ "supply train" từ Anh sang Ba Lan

EN

Nghĩa của "supply train" trong tiếng Ba Lan

PL

EN supply train
volume_up
{danh từ}

supply train (từ khác: camp)
volume_up
tabor {đực}

Cách dịch tương tự của từ "supply train" trong tiếng Ba Lan

supply danh từ
supply tính từ
Polish
to supply động từ
train danh từ
train tính từ
Polish
to train động từ