Dịch từ "s1f" từ Anh sang Ba Lan


Hiển thị kết quả cho "F". "s1f" thuật ngữ được tìm kiếm
EN

Nghĩa của "s1f" trong tiếng Ba Lan

volume_up
F {danh}
PL

EN F
volume_up
{danh từ}

1. âm nhạc: "note"

F
volume_up
F {trung} (nuta)
F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6, F41 Aluminium adjuvant
F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6, F41 Adiuwant glinowy
And then to F. So we have B, A, G, F. And if we have B, A, G, F, what do we expect next?
Więc mamy B, A, G, F. ~~~ I kiedy mamy B, A, G, F, czego się teraz spodziewamy?
Serotype 4 Serotype 9V Serotype 14 Serotype 18C Serotype 19F Serotype 23F Serotype 6B
Serotyp 4 Serotyp 9V Serotyp 14 Serotyp 18C Serotyp 19F Serotyp 23F Serotyp 6B

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "F":

F