Dịch từ "pingable" từ Anh sang Ba Lan

EN

Nghĩa của "pingable" trong tiếng Ba Lan

EN pingable
volume_up
{tính từ}

1. CNTT

pingable
volume_up
osiągalny PING-iem {tính, đực}