Dịch từ "limited liability company" từ Anh sang Ba Lan

EN

Nghĩa của "limited liability company" trong tiếng Ba Lan

EN

limited liability company {danh từ}

volume_up
1. kinh tế

Cách dịch tương tự của từ "limited liability company" trong tiếng Ba Lan

limited tính từ
to limit động từ
limit danh từ
liability danh từ
liable tính từ
company danh từ

Ví dụ về cách dùng từ "limited liability company" trong tiếng Tiếng Ba Lan

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

EnglishThey established a public limited liability company with its headquarters in Vienna.
Powołali spółkę akcyjną z siedzibą w Wiedniu.