Dịch từ "drive out of town" từ Anh sang Ba Lan

EN

Nghĩa của "drive out of town" trong tiếng Ba Lan

PL

EN drive out of town
volume_up
{danh từ}

drive out of town (từ khác: departure, exodus, turnoff)
volume_up
wyjazd {đực}

Cách dịch tương tự của từ "drive out of town" trong tiếng Ba Lan

drive danh từ
drive tính từ
Polish
to drive động từ
out danh từ
Polish
out trạng từ
out thán từ
Polish
to out động từ
Polish
of giới từ
Polish
town danh từ
town tính từ