Từ điển Anh-Ba Lan

Bạn cần tra từ từ tiếng Anh sang tiếng Ba Lan hoặc ngược lại? Hãy điền vào ô tìm kiếm trên. bab.la còn có rất nhiều từ điển online khác trong menu. Để tìm kiếm rộng hơn, vui lòng click vào các công cụ tìm kiếm Web, hình ảnh hoặc Wikipedia.

Tra từ điển tiếng Anh-Ba Lan bằng chữ cái

Bạn có thể tra từ điển Anh-Ba Lan bằng cách tham khảo danh sách các từ tiếng Anh bắt đầu bằng các chữ cái dưới đây rồi bấm vào từ bạn cần tra để xem các bản dịch trong từ điển.

Bạn có thể cùng bab.la tạo nên từ điển online lớn nhất qua việc bình chọn và duyệt các từ và bản dịch mới do người dùng gợi ý. Nếu bạn cho rằng các bản dịch này chưa chính xác, bạn có thể để xuất sửa đổi hoặc xóa chúng.

Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng từ điển online lớn nhất thế giới và rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Hãy giúp cập nhật từ điển Anh-Ba Lan bằng cách bổ sung các cặp từ còn thiếu. Các cặp từ ngữ này sẽ không xuất hiện ngay trong từ điển khi chưa được 10 thành viên khác bình chọn mà được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm.
Khi trở thành thành viên đã đăng kí của bab.la, bạn được thưởng điểm khi tích cực hoạt động, ví dụ như khi bổ sung từ cho từ điển, và được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới. Bạn còn có cơ hội trao đổi với các thành viên khác về các chủ đề ngữ pháp, từ vựng, v.v... trong forum Anh-Ba Lan.