Từ điển Anh-Ả Rập

Bạn muốn dịch từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh hoặc ngược lại? Hãy điền từ cần dịch vào ô tìm kiếm với nhiều bộ lọc về ngữ pháp, văn phong, v.v... Ngoài từ điển Anh-Ả Rập, hãy tham khảo các từ điển online khác trong menu.

Tra từ điển Anh-Ả Rập theo bảng chữ cái

Tra từ điển Anh-Ả Rập dễ dàng bằng bảng chữ cái. Chọn để tham khảo danh sách các từ tiếng Anh bắt đầu bằng các chữ cái nhất định và click vào từ bạn cần tra để xem các bản dịch tiếng Ả Rập.

Thành viên của bab.la xây dựng từ điển Anh-Ả Rập bằng cách đề xuất những cách dịch mới, và bạn cũng vậy. Dưới đây là những từ mới nhất được bổ sung vào từ điến Anh-Ả Rập. Hãy giúp chúng tôi duyệt các gợi ý từ mới gần đây nhất bằng cách bình chọn cho vào từ điển hoặc xóa chúng.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo nên từ điển Anh-Ả Rập online lớn nhất. Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Ả Rập và ngược lại rất phức tạp vì nó phụ thuộc vào ngữ cảnh. Thậm chí có những từ Ả Rập không có từ tương đương trong tiếng Anh. Hãy giúp cập nhật từ điển bằng cách gợi ý thêm vào các từ ngữ và cách dịch còn thiếu. Các từ ngữ được bổ sung sẽ không xuất hiện ngay trong từ điển khi chưa được 10 thành viên khác bình chọn mà được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm.
Thành viên đã đăng kí của bab.la được thưởng điểm trong nhiều hoạt động, ví dụ như bổ sung từ cho từ điển, và được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới. Ngoài ra thành viên còn được thảo luận về ngữ pháp, từ vựng và các chủ đề khác trong forum Anh-Ả Rập.