Chia động từ "uruchamiać" - Chia động từ Tiếng Ba Lan

Conjugation of have (Export PDF)

tieng-ba-lanChia từ "uruchamiać"

Bezokolicznik
tieng-ba-lan
  • uruchamiać
Czas teraźniejszy
tieng-ba-lan
  • uruchamiam
Tryb przypuszczający
tieng-ba-lan
  • uruchamiałbym

Tryb oznajmujący

Czas teraźniejszy

ja
uruchamiam
ty
uruchamiasz
on/ona/ono
uruchamia
my
uruchamiamy
wy
uruchamiacie
oni/one
uruchamiają

Czas przeszły

ja (m)
uruchamiałem
ja (f)
uruchamiałam
ty (m)
uruchamiałeś
ty (f)
uruchamiałaś
on
uruchamiał
ona
uruchamiała
ono
uruchamiało
my (m)
uruchamialiśmy
my (f)
uruchamiałyśmy
wy (m)
uruchamialiście
wy (f)
uruchamiałyście
oni
uruchamiali
one
uruchamiały

Czas przyszły złożony

ja (m)
będę uruchamiał
ja (f)
będę uruchamiała
ty (m)
będziesz uruchamiał
ty (f)
będziesz uruchamiała
on
będzie uruchamiał
ona
będzie uruchamiała
ono
będzie uruchamiało
my (m)
będziemy uruchamiali
my (f)
będziemy uruchamiały
wy (m)
będziecie uruchamiali
wy (f)
będziecie uruchamiały
oni
będą uruchamiali
one
będą uruchamiały

Find out the most frequently used verbs in Ba Lan.