Tiếng Thái | Cụm từ & Mẫu câu - Tìm việc và Ứng tuyển | Thư xin việc

Thư xin việc | Résumé/CV | Thư giới thiệu

Thư xin việc - Đầu thư

Monsieur,
เรียน คุณผู้ชาย
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Madame,
เรียน คุณผู้หญิง
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Madame, Monsieur,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Madame, Monsieur,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
Aux principaux concernés,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Monsieur Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Madame Dupont,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Mademoiselle Dupont,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Madame Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Monsieur Dupont,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Công thức mở đầu thư chuẩn khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên báo chí hay một kênh nào đó
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Công thức mở đầu thư chuẩn khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên báo chí hay một kênh nào đó
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Công thức mở đầu thư chuẩn khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên báo chí hay một kênh nào đó
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Lời mở đầu thư khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên tạp chí hoặc tập san nào đó
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Công thức chuẩn mực để mở đầu thư xin việc
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Công thức chuẩn mực để mở đầu thư xin việc
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Câu mở đầu giới thiệu công việc hiện tại của người ứng tuyển

Thư xin việc - Thuyết phục nhà tuyển dụng

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Giải thích lý do người viết quan tâm tới công việc họ ứng tuyển
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Giải thích lý do người viết quan tâm tới công việc họ ứng tuyển
Mes qualités principales sont...
จุดแข็งของฉันคือ...
Trình bày các điểm mạnh của ứng viên
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Trình bày các điểm yếu và thể hiện người viết rất quyết tâm khắc phục các điểm yếu này
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Giải thích tại sao người viết lại là ứng viên phù hợp với công việc
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Trình bày rằng người viết chưa có kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực nào đó nhưng đã tích lũy được nhiều kĩ năng từ các kinh nghiệm khác
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Trình bày về các kĩ năng khiến người viết là ứng viên lí tưởng cho công việc
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Nêu rõ các kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó và khả năng tiếp thu kiến thức, kĩ năng mới
Mon domaine d'expertise est...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Giải thích các thế mạnh và kinh nghiệm chính của người viết
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Nêu rõ các kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó và khả năng tiếp thu kiến thức, kĩ năng mới
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Trình bày rằng từ các kinh nghiệm trong quá khứ, người viết có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ do công việc mới đặt ra
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Thể hiện rằng người viết có thể làm việc trong môi trường khắt khe
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Thể hiện người viết có mối quan tâm cá nhân đến công việc
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Thể hiện người viết có mối quan tâm cá nhân đến công việc
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Tạo sự chú ý vào hồ sơ xin việc và thể hiện ứng viên phù hợp với công việc mà họ ứng tuyển
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Thể hiện các kĩ năng mà ứng viên học được từ công việc hiện tại
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Trình bày các kĩ năng khác mà người viết tích lũy được từ công việc hiện tại. Các kĩ năng này có thể không liên quan trực tiếp tới công việc.

Thư xin việc - Trình bày các kĩ năng

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Thể hiện kĩ năng ngôn ngữ và trình độ của mỗi thứ tiếng
J'ai une excellente maîtrise du...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Thể hiện kĩ năng ngoại ngữ trình độ cao
J'ai une connaissance pratique de...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Thể hiện kĩ năng ngoại ngữ trình độ trung bình khá
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Trình bày kinh nghiệm ở một lĩnh vực nào đó
Je suis un utilisateur confirmé de...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Thể hiện khả năng sử dụng các phần mềm máy tính
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Thể hiện tổng hợp các kĩ năng nhất định
Excellentes techniques de communication
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Thể hiện khả năng trao đổi thông tin, chia sẻ và giải thích các vấn đề với đồng nghiệp
Capacité de déduction
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Khả năng nắm bắt và truyền đạt thông tin nhanh và hiệu quả
Esprit de logique
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Khả năng phát triển ý chính xác và hoàn chỉnh
Esprit analytique
ทักษะในการวิเคราะห์
Khả năng đánh giá sự vật, hiện tượng một cách chi tiết
Compétences relationnelles
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Khả năng quản lý và giao tiếp với đồng nghiệp hiệu quả
Compétences en négociation
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Khả năng thiết lập thành công các thỏa thuận kinh doanh với đối tác
Capacités d'exposition
ทักษะในการนำเสนอ
Khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả trước một nhóm người

Thư xin việc - Kết thư

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Lặp lại và nhấn mạnh nguyện vọng được làm việc tại công ty
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Lặp lại và nhấn mạnh nguyện vọng được làm việc tại công ty
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Gợi ý khả năng sắp xếp một cuộc phỏng vấn
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Công thức chuẩn để dẫn người đọc thư tới hồ sơ xin việc (CV/résumé) đính kèm.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Công thức chuẩn để thể hiện ứng viên sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Thể hiện người viết sẵn lòng cung cấp thông tin liên lạc của nguồn giới thiệu để nhà tuyển dụng có thể liên lạc
Je suis disponible pour un entretien le...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Gợi ý thời gian phù hợp để tiến hành phỏng vấn
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Đưa ra cách liên lạc thuận tiện nhất và cảm ơn nhà tuyển dụng đã xem xét hồ sơ ứng tuyển của người viết
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
ด้วยความเคารพ
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
Salutations distinguées,
ด้วยความเคารพ
Trang trọng, sử dụng phổ biến. Người viết không biết tên người nhận
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
ด้วยความเคารพ
Trang trọng, ít dùng. Người viết biết tên người nhận
Meilleures salutations,
ด้วยความเคารพ
Không trang trọng. Sử dụng giữa đối tác công việc thân thiết