Tiếng Việt | Cụm từ & Mẫu câu - Tìm việc và Ứng tuyển | Résumé/CV

Résumé/CV - Thông tin cá nhân

Vorname
Tên
Tên của ứng viên
Nachname
Họ
Họ của ứng viên
Geburtsdatum
Ngày sinh
Ngày tháng năm sinh của ứng viên
Geburtsort
Nơi sinh
Nơi sinh của ứng viên
Staatsangehörigkeit
Quốc tịch
Quốc tịch của ứng viên
Familienstand
Tình trạng hôn nhân
Tình trạng hôn nhân của ứng viên
ledig
Độc thân
Chưa lập gia đình
verheiratet
Đã lập gia đình
Có chồng/vợ
verwitwet
Góa vợ/chồng
Độc thân vì góa vợ/chồng
Adresse
Địa chỉ
Địa chỉ chính xác nơi ứng viên đang sống
Telefon
Điện thoại
Số điện thoại liên lạc của ứng viên
Email
E-Mail
Địa chỉ e-mail liên lạc của ứng viên
Website
Website
Địa chỉ trang web cá nhân hoặc trang web kinh doanh của ứng viên

Résumé/CV - Trình độ học vấn

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Đại học Seattle / Seattle, WA
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Kiểu Mỹ chuẩn, liệt kê quá trình học tập
Grundschule
Tiểu học
Ở Mỹ. Cấp giáo dục dành cho trẻ em từ 6-11 tuổi.
Mittelstufenschule
Trung học cơ sở (THCS)
Ở Mỹ. Cấp giáo dục sau tiểu học, trước THPT, dành cho học sinh từ 11-14 tuổi
Oberstufenschule
Trung học phổ thông (THPT)
Ở Mỹ. Cấp giáo dục sau THCS dành cho học sinh 14-18 tuổi
Hochschule
Đại học
Ở Mỹ. Cấp giáo dục có lấy bằng đại học
Vorschule
Mẫu giáo
Ở Anh. Cấp giáo dục dành cho trẻ em từ 4-7 tuổi
Grundschule
Tiểu học
Ở Anh. Cấp giáo dục cho trẻ em 7-10 tuổi
weiterführende Schule
Trung học cơ sở (THCS)
Ở Anh. Cấp giáo dục cho học sinh 10-16 tuổi
Oberstufenkolleg
Cao đẳng
Ở Anh. Cấp giáo dục dành cho học sinh 16-18 tuổi
Universität
Đại học
Ở Anh. Cấp giáo dục có lấy bằng đại học

Résumé/CV - Kinh nghiệm công tác

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Hiện nay / Tập đoàn Jackson Shoes / Spokane, WA
Quản lý
Mô tả công việc:
Ví dụ cách liệt kê thông tin công việc chuẩn
Arbeitserfahrung bei...
Kinh nghiệm làm việc tại...
Giới thiệu quãng thời gian làm việc tại một vị trí nào đó
Praktikum bei...
Thực tập sinh tại...
Giới thiệu công việc thực tập mang tính chất ngắn hạn, thường với mục đích học hỏi và tích lũy kinh nghiệm về một lĩnh vự nào đó. Có thể làm việc trong môi trường trong nước hoặc nước ngoài
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Tình nguyện viên tại...
Giới thiệu công việc tình nguyện, thường không có lương và với mục đích giúp đỡ người khác

Résumé/CV - Các phẩm chất, năng lực khác

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Khả năng nói và viết... khá/tốt
Thể hiện khả năng sử dụng một ngôn ngữ nào đó ở mức khá/tốt
... fließend in Wort und Schrift
Khả năng nói và viết... thành thạo
Thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo
gute Computer-Kenntnisse
Kĩ năng máy tính cơ bản
Thể hiện rằng ứng viên có kĩ năng sử dụng máy tính cơ bản
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Kĩ năng giao tiếp/thương lượng/thuyết trình tốt.
Thể hiện khả năng giao tiếp/thương lượng/thuyết trình hiệu quả
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Kĩ năng sử dụng bộ Microsoft Office/lập trình HTML ở trình độ cao
Thể hiện ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo các chương trình Microsoft Office và HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Kĩ năng sử dụng Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Thể hiện ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các chương trình phần mềm tạo văn bản, spreadsheet, dữ liệu và thuyết trình
Kenntnisse in CAD / CAM
Kinh nghiệm sử dụng CAD / CAM
Thể hiện rằng ứng viên có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế
Führerschein Klasse...
Bằng lái xe (hạng)...
Thể hiện rằng ứng viên đủ tuổi và năng lực lái xe hợp pháp