Tiếng Ả Rập | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Thú nuôi

Thú nuôi - Mang thú nuôi

ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
هل أنا بحاجة إلى شهادة استيراد؟
Hỏi xem bạn có cần giấy phép nhập khẩu hay không
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
هل هناك فترة حظر صحي ل[حيوان]؟
Hỏi xem có thời gian kiểm dịch cho loại động vật đó không
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
هل هناك قوانين محددة لاستيراد أنواع غير محلية من الحيوانات؟
Hỏi xem có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
متطلبات الدخول التي يحتاجها حيوانك الأليف هي______________.
Nói yêu cầu đầu vào bao gồm những gì
แผ่นไมโครชิป
رقاقة صغيرة
Yêu cầu đầu vào cho thú nuôi
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
تلقيح ضد الكلب (شهادة)
Yêu cầu đầu vào cho thú nuôi
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
جواز سفر للحيوان الأليف
Yêu cầu đầu vào cho thú nuôi
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
علاج من الدودة الشريطية (شهادة)
Yêu cầu đầu vào cho thú nuôi
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
هل علي استخدام حامل مرخص؟
Hỏi xem bạn có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
ما هي القوانين ل __________________________؟
Hỏi về những quy tắc cho những động vật dịch vụ
สุนัขนำทาง
كلاب الإرشاد
Loại động vật
สุนัขผู้ช่วย
كلاب المساعدة
Loại động vật
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
كيف يمكنني الحصول على شهادة صحية لحيواني الأليف؟
Hỏi làm sao để bạn lấy được giấy chứng nhận cho thú cưng của mình