Tiếng Rumani | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Trợ cấp tàn tật

Tài liệu | Ngân hàng | Công việc | Học tập | Nhà ở | Trợ cấp tàn tật | Thú nuôi

Trợ cấp tàn tật - Ứng dụng

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Hỏi bạn có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Este alocația impozabilă?
Hỏi trợ cấp có phải chịu thuế hay không
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Hỏi những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của bạn

Trợ cấp tàn tật - Người chăm sóc

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Hỏi những yêu cầu để xác định bạn có nhận được trợ cấp cho người chăm sóc hay không
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Hỏi xem để nhận được trợ cấp bạn có phải có họ hàng với người mà bạn đang chăm sóc hay không
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Hỏi xem để được nhận trợ cấp bạn phải chăm sóc người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Este alocația impozabilă?
Hỏi xem tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Ce beneficii voi primi?
Hỏi về những quyền lợi bạn sẽ được hưởng
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Va afecta alocația alte beneficii?
Hỏi tiền trợ cấp có ảnh hưởng những quyền lợi khác hay không?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Hỏi tiền trợ cấp của bạn có ảnh hưởng để quyền lợi của người bạn chăm sóc hay không
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Pot contesta o decizie?
Hỏi xem bạn có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Hỏi bạn nên làm gì nếu tình trạng của bạn thay đổi