Tiếng Nga | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Trợ cấp tàn tật

Tài liệu | Ngân hàng | Công việc | Học tập | Nhà ở | Trợ cấp tàn tật | Thú nuôi

Trợ cấp tàn tật - Ứng dụng

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Hỏi bạn có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu
Este alocația impozabilă?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Hỏi trợ cấp có phải chịu thuế hay không
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Hỏi những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của bạn

Trợ cấp tàn tật - Người chăm sóc

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Hỏi những yêu cầu để xác định bạn có nhận được trợ cấp cho người chăm sóc hay không
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Hỏi xem để nhận được trợ cấp bạn có phải có họ hàng với người mà bạn đang chăm sóc hay không
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hỏi xem để được nhận trợ cấp bạn phải chăm sóc người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần
Este alocația impozabilă?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Hỏi xem tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không
Ce beneficii voi primi?
Какие льготы я получу?
Hỏi về những quyền lợi bạn sẽ được hưởng
Va afecta alocația alte beneficii?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Hỏi tiền trợ cấp có ảnh hưởng những quyền lợi khác hay không?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Hỏi tiền trợ cấp của bạn có ảnh hưởng để quyền lợi của người bạn chăm sóc hay không
Pot contesta o decizie?
Я могу обжаловать это решение?
Hỏi xem bạn có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Hỏi bạn nên làm gì nếu tình trạng của bạn thay đổi