Tiếng Đức | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Ngân hàng

Ngân hàng - Tổng quát

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Tổng quát
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Hỏi phí rút tiền ở cây ATM của ngân hàng khác là bao nhiêu

Ngân hàng - Mở tài khoản ngân hàng

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Nói rằng bạn muốn mở tài khoản ngân hàng
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Nói rằng bạn muốn hủy tài khoản ngân hàng của mình
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Hỏi rằng bạn có thể mở tài khoản ngân hàng online được không
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Hỏi rằng loại thẻ gì tương ứng với tài khoản ngân hàng của bạn
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Hỏi xem bạn có thể thực hiện các thủ tục ngân hàng qua điện thoại được không
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Was für Kontotypen gibt es?
Hỏi rằng có những loại tài khoản ngân hàng nào
บัญชีกระแสรายวัน
Girokonto
Loại thẻ ngân hàng
บัญชีออมทรัพย์
Sparkonto
Loại thẻ ngân hàng
บัญชีส่วนบุคคล
Privatkonto
Loại tài khoản ngân hàng
บัญชีร่วม
Gemeinschaftskonto
Loại tài khoản ngân hàng
บัญชีสำหรับเด็ก
Kinderkonto
Loại tài khoản ngân hàng
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Konto für fremde Währungen
Loại tài khoản ngân hàng
บริการเงินฝากธุรกิจ
Businesskonto
Loại tài khoản ngân hàng
บัญชีสำหรับนักเรียน
Studentenkonto
Loại tài khoản ngân hàng
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Fallen monatlich Gebühren an?
Hỏi xem bạn có phải trả phí hàng tháng cho tài khoản của mình hay không
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Hỏi về phí chuyển tiền quốc tế
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Hỏi xem có bảo hiểm khi thẻ của bạn bị mất cắp hay không
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Hỏi rằng bạn có nhận được sổ tài khoản không
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Wie ist der Zinssatz?
Hỏi thông tin về lãi suất tiết kiệm
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Hỏi những biện pháp ngân hàng sẽ sử dụng trong trường hợp bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Nói rằng bạn bị mất thẻ tín dụng
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Nói rằng thẻ ngân hàng của bạn bị mất cắp
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Können Sie mein Konto sperren?
Hỏi xem ngân hàng có thể khóa tài khaorn ngân hàng của bạn được không
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Nói rằng bạn cần một thẻ mới thay thế vì bạn không có thẻ nữa

Ngân hàng - Trợ giúp tài chính

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Hỏi thông tin về các khoản vay
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Hỏi thông tin về mức lãi suất
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Hỏi thông tin về thế chấp
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Yêu cầu nói chuyện với người tư vấn thế chấp
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Nói rằng bạn muốn mua nhà lần đầu tiên
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Nói rằng bạn mua bất động sản lần thứ hai
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Nói rằng bạn muốn thế chấp
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Nói rằng bạn muốn làm mới thế chấp của mình
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Nói rằng bạn muốn mua một tài sản để cho
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Nói thu nhập hằng năm trước thuế của bạn là bao nhiêu

Ngân hàng - Bảo hiểm

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Nói rằng bạn có hứng thú mua bảo hiểm
ประกันภัยบ้าน
Hausratsversicherung
Loại bảo hiểm
ประกันการเดินทาง
Reiseversicherung
Loại bảo hiểm
ประกันชีวิต
Lebensversicherung
Loại bảo hiểm
ประกันสุขภาพ
Krankenversicherug
Loại bảo hiểm
ประกันภัยรถยนต์
KFZ-Versicherung
Loại bảo hiểm
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Versicherung für Haustiere
Loại bảo hiểm
ประกันภัยโจรกรรม
Diebstahlversicherung
Loại bảo hiểm
การคุ้มครองการจำนอง
Hypothekenversicherung
Loại bảo hiểm
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Studentenversicherung
Loại bảo hiểm
ประกันกลุ่ม
Gruppenversicherung
Loại bảo hiểm
ประกันภัยทรัพย์สิน
Sachversicherung
Loại bảo hiểm
ประกันภัยน้ำท่วม
Flutschutzversicherung
Loại bảo hiểm
ประกันอัคคีภัย
Brandschutzversicherung
Loại bảo hiểm
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Hỏi bảo hiểm của bạn bao gồm bao nhiêu tháng
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Was kostet die Versicherung?
Hỏi giá của bảo hiểm