Tiếng Ả Rập | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Ngân hàng

Ngân hàng - Tổng quát

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
هل يمكنني سحب الأموال في [بلد] دون دفع الأجور؟
Tổng quát
What are the fees if I use external ATMs?
ما هي الأجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟
Hỏi phí rút tiền ở cây ATM của ngân hàng khác là bao nhiêu

Ngân hàng - Mở tài khoản ngân hàng

I would like to open a bank account.
أرغب في افتتاح حساب بنكي.
Nói rằng bạn muốn mở tài khoản ngân hàng
I would like to close my bank account.
أرغب في إغلاق حسابي البنكي.
Nói rằng bạn muốn hủy tài khoản ngân hàng của mình
Can I open a bank account online?
هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على الانترنت؟
Hỏi rằng bạn có thể mở tài khoản ngân hàng online được không
Will I get a debit card or a credit card?
هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Hỏi rằng loại thẻ gì tương ứng với tài khoản ngân hàng của bạn
Can I use banking on my cell?
هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على الهاتف المحمول؟
Hỏi xem bạn có thể thực hiện các thủ tục ngân hàng qua điện thoại được không
What types of bank accounts do you have?
ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Hỏi rằng có những loại tài khoản ngân hàng nào
current account
الحساب الجاري
Loại thẻ ngân hàng
savings account
حساب ادخار
Loại thẻ ngân hàng
personal account
حساب شخصي
Loại tài khoản ngân hàng
joint account
حساب مشترك
Loại tài khoản ngân hàng
children's account
حساب اطفال
Loại tài khoản ngân hàng
foreign currency account
حساب عملة أجنبية
Loại tài khoản ngân hàng
business account
حساب أعمال
Loại tài khoản ngân hàng
student account
حساب طلابي
Loại tài khoản ngân hàng
Are there any monthly fees?
هل هناك أية أجور شهرية؟
Hỏi xem bạn có phải trả phí hàng tháng cho tài khoản của mình hay không
What are the commissions for international transfers?
ما هي العمولات للتحويلات حول العالم؟
Hỏi về phí chuyển tiền quốc tế
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت بطاقتي؟
Hỏi xem có bảo hiểm khi thẻ của bạn bị mất cắp hay không
Do I get a checkbook?
هل سأحصل على دفتر شيكات؟
Hỏi rằng bạn có nhận được sổ tài khoản không
What is the savings interest rate?
ما هي نسبة الربح؟
Hỏi thông tin về lãi suất tiết kiệm
In what ways can you protect me from frauds?
ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من الاحتيال؟
Hỏi những biện pháp ngân hàng sẽ sử dụng trong trường hợp bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo
I lost my credit card.
لقد أضعت بطاقة الائتمان خاصتي
Nói rằng bạn bị mất thẻ tín dụng
My credit card was stolen.
بطاقة ائتماني قد سرقت.
Nói rằng thẻ ngân hàng của bạn bị mất cắp
Can you block my account?
هل يمكنكم حجب حسابي؟
Hỏi xem ngân hàng có thể khóa tài khaorn ngân hàng của bạn được không
I need a replacement card.
أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Nói rằng bạn cần một thẻ mới thay thế vì bạn không có thẻ nữa

Ngân hàng - Trợ giúp tài chính

I would like to have some information about loans.
أود الحصول على المزيد من المعلومات عن القروض.
Hỏi thông tin về các khoản vay
What can you tell me about the interest rate?
ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Hỏi thông tin về mức lãi suất
I would like to have some information about mortgages.
أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.
Hỏi thông tin về thế chấp
I would like to speak with a mortgage advisor.
أود التحدث مع مستشار الرهن.
Yêu cầu nói chuyện với người tư vấn thế chấp
I am buying my first home.
أنا أشتري منزلي الأول.
Nói rằng bạn muốn mua nhà lần đầu tiên
I am buying a second property.
سأشتري عقارا ثانيا.
Nói rằng bạn mua bất động sản lần thứ hai
I would like to remortgage.
اود إعادة الرهن.
Nói rằng bạn muốn thế chấp
I would like to review my existing mortgage.
أود مراجعة الرهن الحالي.
Nói rằng bạn muốn làm mới thế chấp của mình
I am buying a property to let.
سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Nói rằng bạn muốn mua một tài sản để cho
My gross annual income is ______.
دخلي السنوي الإجمالي هو_______________.
Nói thu nhập hằng năm trước thuế của bạn là bao nhiêu

Ngân hàng - Bảo hiểm

I would like to purchase insurance.
أود شراء التأمين.
Nói rằng bạn có hứng thú mua bảo hiểm
home/household insurance
تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Loại bảo hiểm
travel insurance
تأمين سفر
Loại bảo hiểm
life insurance
تأمين على الحياة
Loại bảo hiểm
health insurance
تأمين على الصحة
Loại bảo hiểm
car insurance
تأمين على السيارة
Loại bảo hiểm
pet insurance
تأمين على الحيوانات الأليفة
Loại bảo hiểm
theft insurance
تأمين ضد السرقة
Loại bảo hiểm
mortgage protection
حماية للرهن
Loại bảo hiểm
student possessions
ممتلكات طلابية
Loại bảo hiểm
group insurance
تأمين على مجموعة
Loại bảo hiểm
property insurance
تأمين على الممتلكات
Loại bảo hiểm
flood insurance
تأمين ضد الفيضان
Loại bảo hiểm
fire insurance
تأمين ضد الحريق
Loại bảo hiểm
For how many months will I be covered?
كم عدد الأشهر التي يدوم فيها التأمين؟
Hỏi bảo hiểm của bạn bao gồm bao nhiêu tháng
What is the price for the insurance?
ما هو سعر التأمين؟
Hỏi giá của bảo hiểm