Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Học tập

Học tập - Trường đại học

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
I would like to enroll at a university.
Nói rằng bạn muốn ghi danh
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
I want to apply for _____________ course.
Nói rằng bạn muốn đăng kí một khóa học
ปริญญาตรี
an undergraduate
Loại khóa học
บัณฑิตวิทยาลัย
a postgraduate
Loại khóa học
ปริญญาเอก
a PhD
Loại khóa học
เต็มเวลา
a full-time
Loại khóa học
นอกเวลา
a part-time
Loại khóa học
ออนไลน์
an online
Loại khóa học
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
I would like to study at your university for ___________.
Hỏi thời gian trao đổi của bạn là bao lâu
หนึ่งภาคการศึกษา
a semester
Thời gian học đại học ở nước ngoài
หนึ่งปีการศึกษา
an academic year
Thời gian học đại học ở nước ngoài
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
What are the work restrictions for students?
Hỏi về những hạn chế làm việc đối với học sinh
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Hỏi xem bạn cần phải cung cấp tài liệu gốc hay copy
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
What are the entry requirements of the university?
Được sử dụng khi ứng tuyển vào đại học
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Are you going to send me a formal offer?
Hỏi bạn có được nhận thư mời nhập học chính thức không
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Does the university guarantee accommodation as well?
Hỏi trường có cung cấp chỗ ở không
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Does the course involve an internship as well?
Hỏi xem khóa học của bạn có bao gồm thời gian thực tập hay không
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Hỏi xem bạn có phải trả học phí để học trao đổi ở trường đại học này hay không
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
How can I track the progress of my application?
Hỏi xem làm thế nào bạn có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
What are the [language] language requirements?
Câu hỏi về yêu cầu ngôn ngữ để được nhận vào trường đại học
ระบบ ____________ เป็นยังไง
What is the ____________ system like?
Hỏi thông tin về hệ thống
หน่วยกิตวิชา
credit
Loại hệ thống
การให้คะแนน
marking
Loại hệ thống
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Hỏi xem bạn có nhận được bảng điểm sau kì học trao đổi hay không?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
What is the teaching style like?
Câu hỏi về cách giảng dạy
มี _____________ ไหม
Are there _____________ ?
Câu hỏi về cách giảng dạy
การบรรยาย
lectures
Loại lớp học
การสัมมนา
seminars
Loại lớp học
การกวดวิชา
tutorials
Loại lớp học
การประชุม
conferences
Loại lớp học
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
What courses are offered by summer schools?
Hỏi thông tin về các khóa học mùa hè
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
When are the exams held?
Hỏi thời gian có bài kiểm tra
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Where can I find information about all the courses available?
Hỏi bạn có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Is there a university sports center?
Hỏi có trung tâm thế thao ở trường đại học của bạn hay không?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
How can I join student societies?
Hỏi xem bạn có thể tham gia các tổ chức sinh viên hay không
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
What are the estimated living costs in [city]?
Hỏi về chi phí sinh hoạt ở một thành phố

Học tập - Khóa học ngôn ngữ

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
What languages can I study at your school?
Hỏi về ngôn ngữ nào bạn có thể học ở trường
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is there a placement test to assess my level?
Hỏi xem có kì thi kiểm tra trình độ của bạn hay không
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Hỏi xem bạn có thể đổi trình độ nếu bạn không hài lòng với trình độ của lớp hiện tại hay không
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Do you have a detailed description of the course?
Hỏi xem có chỉ dẫn chi tiết về khóa học hay không
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
What is the maximum number of students in a class?
Hỏi xem sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
What facilities are there in your school?
Hỏi về những cơ sở vật chất có ở trường
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Do you also arrange excursions?
Hỏi trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
What programs do you offer?
Hỏi xem có những chương trình nào

Học tập - Học bổng

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
I am here to inquire about funding opportunities.
Câu hỏi về các cơ hội học bổng
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Which bodies can fund my studies?
Hỏi về những tổ chức có thể cho bạn học bổng
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
I need financial help for ____________.
Nói rằng bạn cần hỗ trợ tài chính
ค่าเล่าเรียน
tuition fees
Những mục cần hỗ trợ tài chính
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
my living expenses
Những mục cần hỗ trợ tài chính
การดูแลเด็ก
childcare
Những mục cần hỗ trợ tài chính
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
What kinds of scholarships are available?
Hỏi về những loại học bổng hiện có

Học tập - Chứng nhận bằng cấp nước ngoài

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
I would like to validate my degree certificate in [country].
Nói rằng bạn muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở nước ngoài
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Hỏi về danh sách những dịch giả có chứng nhận về ngôn ngữ mà bạn cần
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Where can I get a certificate of equivalency?
Hỏi nơi bạn có thể lấy giấy chứng nhận tương đương