Tiếng Hindi | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Học tập

Học tập - Trường đại học

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Nói rằng bạn muốn ghi danh
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Nói rằng bạn muốn đăng kí một khóa học
bakalářské studium
Loại khóa học
postgraduální studium
Loại khóa học
doktorské studium
Loại khóa học
prezenční studium
Loại khóa học
kombinované studium
Loại khóa học
online
Loại khóa học
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Hỏi thời gian trao đổi của bạn là bao lâu
(jeden) semestr
Thời gian học đại học ở nước ngoài
celý akademický rok
Thời gian học đại học ở nước ngoài
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Hỏi về những hạn chế làm việc đối với học sinh
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Hỏi xem bạn cần phải cung cấp tài liệu gốc hay copy
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Được sử dụng khi ứng tuyển vào đại học
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Hỏi bạn có được nhận thư mời nhập học chính thức không
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Hỏi trường có cung cấp chỗ ở không
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Hỏi xem khóa học của bạn có bao gồm thời gian thực tập hay không
Musím jako výměnný student platit školné?
Hỏi xem bạn có phải trả học phí để học trao đổi ở trường đại học này hay không
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hỏi xem làm thế nào bạn có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc
Jaké jsou jazykové požadavky?
Câu hỏi về yêu cầu ngôn ngữ để được nhận vào trường đại học
Jaký je ____________ systém?
Hỏi thông tin về hệ thống
kredity
Loại hệ thống
známkování
Loại hệ thống
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Hỏi xem bạn có nhận được bảng điểm sau kì học trao đổi hay không?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Câu hỏi về cách giảng dạy
Jsou tam _____________ ?
Câu hỏi về cách giảng dạy
přednášky
Loại lớp học
semináře
Loại lớp học
konsultace
Loại lớp học
konference
Loại lớp học
Jaké předměty nabízí letní škola?
Hỏi thông tin về các khóa học mùa hè
Kdy jsou zkoušky?
Hỏi thời gian có bài kiểm tra
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Hỏi bạn có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Hỏi có trung tâm thế thao ở trường đại học của bạn hay không?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hỏi xem bạn có thể tham gia các tổ chức sinh viên hay không
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hỏi về chi phí sinh hoạt ở một thành phố

Học tập - Khóa học ngôn ngữ

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Hỏi về ngôn ngữ nào bạn có thể học ở trường
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Hỏi xem có kì thi kiểm tra trình độ của bạn hay không
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Hỏi xem bạn có thể đổi trình độ nếu bạn không hài lòng với trình độ của lớp hiện tại hay không
Nabízíte detailní popis kurzu?
Hỏi xem có chỉ dẫn chi tiết về khóa học hay không
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hỏi xem sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Hỏi về những cơ sở vật chất có ở trường
Pořádáte exkurze?
Hỏi trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không
Jaké programy nabízí vaše škola?
Hỏi xem có những chương trình nào

Học tập - Học bổng

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Câu hỏi về các cơ hội học bổng
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Hỏi về những tổ chức có thể cho bạn học bổng
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Nói rằng bạn cần hỗ trợ tài chính
školné
Những mục cần hỗ trợ tài chính
životní náklady
Những mục cần hỗ trợ tài chính
péče o dítě
Những mục cần hỗ trợ tài chính
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Hỏi về những loại học bổng hiện có

Học tập - Chứng nhận bằng cấp nước ngoài

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Nói rằng bạn muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở nước ngoài
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Hỏi về danh sách những dịch giả có chứng nhận về ngôn ngữ mà bạn cần
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Hỏi nơi bạn có thể lấy giấy chứng nhận tương đương