Tiếng Nhật | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Học tập

Học tập - Trường đại học

I would like to enroll at a university.
Nói rằng bạn muốn ghi danh
I want to apply for _____________ course.
Nói rằng bạn muốn đăng kí một khóa học
an undergraduate
Loại khóa học
a postgraduate
Loại khóa học
a PhD
Loại khóa học
a full-time
Loại khóa học
a part-time
Loại khóa học
an online
Loại khóa học
I would like to study at your university for ___________.
Hỏi thời gian trao đổi của bạn là bao lâu
a semester
Thời gian học đại học ở nước ngoài
an academic year
Thời gian học đại học ở nước ngoài
What are the work restrictions for students?
Hỏi về những hạn chế làm việc đối với học sinh
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Hỏi xem bạn cần phải cung cấp tài liệu gốc hay copy
What are the entry requirements of the university?
Được sử dụng khi ứng tuyển vào đại học
Are you going to send me a formal offer?
Hỏi bạn có được nhận thư mời nhập học chính thức không
Does the university guarantee accommodation as well?
Hỏi trường có cung cấp chỗ ở không
Does the course involve an internship as well?
Hỏi xem khóa học của bạn có bao gồm thời gian thực tập hay không
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Hỏi xem bạn có phải trả học phí để học trao đổi ở trường đại học này hay không
How can I track the progress of my application?
Hỏi xem làm thế nào bạn có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc
What are the [language] language requirements?
Câu hỏi về yêu cầu ngôn ngữ để được nhận vào trường đại học
What is the ____________ system like?
Hỏi thông tin về hệ thống
credit
Loại hệ thống
marking
Loại hệ thống
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Hỏi xem bạn có nhận được bảng điểm sau kì học trao đổi hay không?
What is the teaching style like?
Câu hỏi về cách giảng dạy
Are there _____________ ?
Câu hỏi về cách giảng dạy
lectures
Loại lớp học
seminars
Loại lớp học
tutorials
Loại lớp học
conferences
Loại lớp học
What courses are offered by summer schools?
Hỏi thông tin về các khóa học mùa hè
When are the exams held?
Hỏi thời gian có bài kiểm tra
Where can I find information about all the courses available?
Hỏi bạn có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu
Is there a university sports center?
Hỏi có trung tâm thế thao ở trường đại học của bạn hay không?
How can I join student societies?
Hỏi xem bạn có thể tham gia các tổ chức sinh viên hay không
What are the estimated living costs in [city]?
Hỏi về chi phí sinh hoạt ở một thành phố

Học tập - Khóa học ngôn ngữ

What languages can I study at your school?
Hỏi về ngôn ngữ nào bạn có thể học ở trường
Is there a placement test to assess my level?
Hỏi xem có kì thi kiểm tra trình độ của bạn hay không
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Hỏi xem bạn có thể đổi trình độ nếu bạn không hài lòng với trình độ của lớp hiện tại hay không
Do you have a detailed description of the course?
Hỏi xem có chỉ dẫn chi tiết về khóa học hay không
What is the maximum number of students in a class?
Hỏi xem sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu
What facilities are there in your school?
Hỏi về những cơ sở vật chất có ở trường
Do you also arrange excursions?
Hỏi trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không
What programs do you offer?
Hỏi xem có những chương trình nào

Học tập - Học bổng

I am here to inquire about funding opportunities.
Câu hỏi về các cơ hội học bổng
Which bodies can fund my studies?
Hỏi về những tổ chức có thể cho bạn học bổng
I need financial help for ____________.
Nói rằng bạn cần hỗ trợ tài chính
tuition fees
Những mục cần hỗ trợ tài chính
my living expenses
Những mục cần hỗ trợ tài chính
childcare
Những mục cần hỗ trợ tài chính
What kinds of scholarships are available?
Hỏi về những loại học bổng hiện có

Học tập - Chứng nhận bằng cấp nước ngoài

I would like to validate my degree certificate in [country].
Nói rằng bạn muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở nước ngoài
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Hỏi về danh sách những dịch giả có chứng nhận về ngôn ngữ mà bạn cần
Where can I get a certificate of equivalency?
Hỏi nơi bạn có thể lấy giấy chứng nhận tương đương