Tiếng Trung | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Công việc

Công việc - Tổng quát

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
请问我可以在【国家】工作吗?
Hỏi xem bạn có thể làm việc ở một nước được không
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Hỏi nếu bạn cần số bảo hiểm xã hội để có thể bắt đầu làm việc
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
请问我需要工作许可证吗?
Hỏi xem bạn có cần giấy phép làm việc hay không
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
全国最低工资是多少?
Câu hỏi về mức lương tối thiểu
Tôi __________.
我是___________________ 。
Nói về tình trạng làm việc của bạn
có việc làm
雇佣
Loại tình trạng việc làm
Không có việc làm
待业
Loại tình trạng việc làm
doanh nhân
企业家
Loại tình trạng việc làm
tự làm chủ
自雇者
Loại tình trạng việc làm
thực tập sinh
实习生
Loại tình trạng việc làm
tình nguyện viên
志愿者
Loại tình trạng việc làm
tư vấn viên
顾问
Loại tình trạng việc làm
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
我想要以自由职业者身份登记。
Nói rằng bạn muốn đăng kí là chuyên viên tự do

Công việc - Hợp đồng

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
你提供哪种类型的工作合同?
Câu hỏi về loại hợp đồng
Tôi có hợp đồng _________.
我有一个______________合同。
Nói loại hợp đồng lao động mà bạn có
toàn thời gian
全职
Loại hợp đồng
bán thời gian
兼职
Loại hợp đồng
hạn định
定期合同
Loại hợp đồng
lâu dài
永久合同
Loại hợp đồng
thời vụ
季节性合同
Loại hợp đồng
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
我什么时候能拿到我的工资?
Hỏi khi nào bạn nhận được tiền lương
Tôi muốn hỏi về___________.
我想要_________。
Hỏi về ngày nghỉ
nghỉ sinh đẻ
产假
Loại ngày nghỉ
nghỉ làm cha
陪产假
Loại ngày nghỉ
nghỉ ốm
病假
Loại ngày nghỉ
ngày nghỉ
请假
loại ngày nghỉ

Công việc - Hoàn trả thuế

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
我想要了解纳税的相关信息。
Câu hỏi về thuế
Tôi muốn báo cáo thu nhập
我想要申报我的收入。
Nói rằng bạn muốn báo cáo thu nhập
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Nói rằng bạn muốn thuế một kế toán viên giúp bạn làm hoàn thuế
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Hỏi khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Hỏi nếu bạn không nộp đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
谁会告诉我______________?
Hỏi ai sẽ thông báo cho bạn biết rằng bạn sẽ được hoàn thuế hay phải đóng thêm thuế
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
我的税收返还是多少
Lựa chọn hoàn thuế
tôi có nợ tiền thuế hay không
我是否要交更多税
Lựa chọn hoàn thuế