Tiếng Hindi | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Công việc

Công việc - Tổng quát

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Hỏi xem bạn có thể làm việc ở một nước được không
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Hỏi nếu bạn cần số bảo hiểm xã hội để có thể bắt đầu làm việc
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Hỏi xem bạn có cần giấy phép làm việc hay không
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Câu hỏi về mức lương tối thiểu
Tôi __________.
Nói về tình trạng làm việc của bạn
có việc làm
Loại tình trạng việc làm
Không có việc làm
Loại tình trạng việc làm
doanh nhân
Loại tình trạng việc làm
tự làm chủ
Loại tình trạng việc làm
thực tập sinh
Loại tình trạng việc làm
tình nguyện viên
Loại tình trạng việc làm
tư vấn viên
Loại tình trạng việc làm
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Nói rằng bạn muốn đăng kí là chuyên viên tự do

Công việc - Hợp đồng

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Câu hỏi về loại hợp đồng
Tôi có hợp đồng _________.
Nói loại hợp đồng lao động mà bạn có
toàn thời gian
Loại hợp đồng
bán thời gian
Loại hợp đồng
hạn định
Loại hợp đồng
lâu dài
Loại hợp đồng
thời vụ
Loại hợp đồng
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Hỏi khi nào bạn nhận được tiền lương
Tôi muốn hỏi về___________.
Hỏi về ngày nghỉ
nghỉ sinh đẻ
Loại ngày nghỉ
nghỉ làm cha
Loại ngày nghỉ
nghỉ ốm
Loại ngày nghỉ
ngày nghỉ
loại ngày nghỉ

Công việc - Hoàn trả thuế

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Câu hỏi về thuế
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Nói rằng bạn muốn báo cáo thu nhập
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Nói rằng bạn muốn thuế một kế toán viên giúp bạn làm hoàn thuế
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Hỏi khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Hỏi nếu bạn không nộp đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Hỏi ai sẽ thông báo cho bạn biết rằng bạn sẽ được hoàn thuế hay phải đóng thêm thuế
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Lựa chọn hoàn thuế
tôi có nợ tiền thuế hay không
Lựa chọn hoàn thuế