Tiếng Rumani | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Công việc

Công việc - Tổng quát

请问我可以在【国家】工作吗?
Pot lucra în [țara]?
Hỏi xem bạn có thể làm việc ở một nước được không
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Hỏi nếu bạn cần số bảo hiểm xã hội để có thể bắt đầu làm việc
请问我需要工作许可证吗?
Am nevoie de permis de muncă?
Hỏi xem bạn có cần giấy phép làm việc hay không
全国最低工资是多少?
Care este salariul minim pe economie?
Câu hỏi về mức lương tối thiểu
我是___________________ 。
Sunt ___________________ .
Nói về tình trạng làm việc của bạn
雇佣
angajat
Loại tình trạng việc làm
待业
neangajat
Loại tình trạng việc làm
企业家
antreprenor
Loại tình trạng việc làm
自雇者
independent
Loại tình trạng việc làm
实习生
practicant
Loại tình trạng việc làm
志愿者
voluntar
Loại tình trạng việc làm
顾问
consultant
Loại tình trạng việc làm
我想要以自由职业者身份登记。
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Nói rằng bạn muốn đăng kí là chuyên viên tự do

Công việc - Hợp đồng

你提供哪种类型的工作合同?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Câu hỏi về loại hợp đồng
我有一个______________合同。
Am contract de ______________.
Nói loại hợp đồng lao động mà bạn có
全职
normă întreagă
Loại hợp đồng
兼职
jumătate de normă
Loại hợp đồng
定期合同
pe perioadă determinată
Loại hợp đồng
永久合同
pe perioadă nedeterminată
Loại hợp đồng
季节性合同
temporar
Loại hợp đồng
我什么时候能拿到我的工资?
Când primesc salariul?
Hỏi khi nào bạn nhận được tiền lương
我想要_________。
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Hỏi về ngày nghỉ
产假
concediu maternal
Loại ngày nghỉ
陪产假
concediul paternal
Loại ngày nghỉ
病假
concediu medical
Loại ngày nghỉ
请假
zile libere
loại ngày nghỉ

Công việc - Hoàn trả thuế

我想要了解纳税的相关信息。
Aș dori câteva informații despre taxe.
Câu hỏi về thuế
我想要申报我的收入。
Aș dori să-mi declar venitul.
Nói rằng bạn muốn báo cáo thu nhập
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Nói rằng bạn muốn thuế một kế toán viên giúp bạn làm hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Hỏi khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Hỏi nếu bạn không nộp đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không
谁会告诉我______________?
Cine mă va informa de ______________?
Hỏi ai sẽ thông báo cho bạn biết rằng bạn sẽ được hoàn thuế hay phải đóng thêm thuế
我的税收返还是多少
cât este rambursarea
Lựa chọn hoàn thuế
我是否要交更多税
dacă datorez mai mult
Lựa chọn hoàn thuế