Tiếng Hàn | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Công việc

Công việc - Tổng quát

Mohu legálně pracovat v [country]?
Hỏi xem bạn có thể làm việc ở một nước được không
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Hỏi nếu bạn cần số bảo hiểm xã hội để có thể bắt đầu làm việc
Potřebuji pracovní povolení?
Hỏi xem bạn có cần giấy phép làm việc hay không
Jaká je národní minimální mzda?
Câu hỏi về mức lương tối thiểu
Já jsem ___________________ .
Nói về tình trạng làm việc của bạn
zaměstnaný
Loại tình trạng việc làm
nezaměstnaný
Loại tình trạng việc làm
podnikatel
Loại tình trạng việc làm
osoba samostatně výdělečně činná
Loại tình trạng việc làm
stážista
Loại tình trạng việc làm
dobrovolník
Loại tình trạng việc làm
poradce
Loại tình trạng việc làm
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Nói rằng bạn muốn đăng kí là chuyên viên tự do

Công việc - Hợp đồng

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Câu hỏi về loại hợp đồng
Mám ______________ smlouvu.
Nói loại hợp đồng lao động mà bạn có
na plný úvazek
Loại hợp đồng
na poloviční úvazek
Loại hợp đồng
na dobu určitou
Loại hợp đồng
trvalá pozice
Loại hợp đồng
sezonní práce
Loại hợp đồng
Kde budu dostávat výplatu?
Hỏi khi nào bạn nhận được tiền lương
Rád/a bych žádal/a o _________.
Hỏi về ngày nghỉ
mateřská dovolená
Loại ngày nghỉ
otcovská dovolená
Loại ngày nghỉ
nemocenská
Loại ngày nghỉ
volný den
loại ngày nghỉ

Công việc - Hoàn trả thuế

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Câu hỏi về thuế
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Nói rằng bạn muốn báo cáo thu nhập
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Nói rằng bạn muốn thuế một kế toán viên giúp bạn làm hoàn thuế
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hỏi khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Hỏi nếu bạn không nộp đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không
Kdo mi dá vědět ______________?
Hỏi ai sẽ thông báo cho bạn biết rằng bạn sẽ được hoàn thuế hay phải đóng thêm thuế
výše kolik dostanu zpátky
Lựa chọn hoàn thuế
jestliže musím zaplatit více daní
Lựa chọn hoàn thuế