Tiếng Hàn | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Công việc

Công việc - Tổng quát

Pot lucra în [țara]?
Hỏi xem bạn có thể làm việc ở một nước được không
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Hỏi nếu bạn cần số bảo hiểm xã hội để có thể bắt đầu làm việc
Am nevoie de permis de muncă?
Hỏi xem bạn có cần giấy phép làm việc hay không
Care este salariul minim pe economie?
Câu hỏi về mức lương tối thiểu
Sunt ___________________ .
Nói về tình trạng làm việc của bạn
angajat
Loại tình trạng việc làm
neangajat
Loại tình trạng việc làm
antreprenor
Loại tình trạng việc làm
independent
Loại tình trạng việc làm
practicant
Loại tình trạng việc làm
voluntar
Loại tình trạng việc làm
consultant
Loại tình trạng việc làm
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Nói rằng bạn muốn đăng kí là chuyên viên tự do

Công việc - Hợp đồng

Ce fel de contract de muncă aveți?
Câu hỏi về loại hợp đồng
Am contract de ______________.
Nói loại hợp đồng lao động mà bạn có
normă întreagă
Loại hợp đồng
jumătate de normă
Loại hợp đồng
pe perioadă determinată
Loại hợp đồng
pe perioadă nedeterminată
Loại hợp đồng
temporar
Loại hợp đồng
Când primesc salariul?
Hỏi khi nào bạn nhận được tiền lương
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Hỏi về ngày nghỉ
concediu maternal
Loại ngày nghỉ
concediul paternal
Loại ngày nghỉ
concediu medical
Loại ngày nghỉ
zile libere
loại ngày nghỉ

Công việc - Hoàn trả thuế

Aș dori câteva informații despre taxe.
Câu hỏi về thuế
Aș dori să-mi declar venitul.
Nói rằng bạn muốn báo cáo thu nhập
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Nói rằng bạn muốn thuế một kế toán viên giúp bạn làm hoàn thuế
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Hỏi khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Hỏi nếu bạn không nộp đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không
Cine mă va informa de ______________?
Hỏi ai sẽ thông báo cho bạn biết rằng bạn sẽ được hoàn thuế hay phải đóng thêm thuế
cât este rambursarea
Lựa chọn hoàn thuế
dacă datorez mai mult
Lựa chọn hoàn thuế