Tiếng Đức | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | E-Mail

E-Mail - Lời thưa gửi

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Rất trang trọng. Người nhận có chức danh đặc biệt và chức danh này được dùng trong xưng hô thay vì dùng tên
Sehr geehrter Herr,
Sehr geehrter Herr,
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Sehr geehrte Frau,
Sehr geehrte Frau,
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Lieber Herr Schmidt,
Lieber Herr Schmidt,
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Lieber Johann,
Lieber Johann,
Không trang trọng. Người viết và người nhận có thể có quan hệ khá gần gũi.
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Bezug nehmend auf...
Bezug nehmend auf...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
In Bezug auf...
In Bezug auf...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Ít trang trọng hơn. Người viết thư viết với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho công ty
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Trang trọng. Dùng khi người viết đại diện cho một người khác để viết thư
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Trang trọng. Mở đầu thư một cách lịch sự

E-Mail - Nội dung chính

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Wären Sie so freundlich...
Wären Sie so freundlich...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Ich möchte Sie fragen, ob...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Können Sie ... empfehlen...
Können Sie ... empfehlen...
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Sie werden dringlichst gebeten...
Sie werden dringlichst gebeten...
Yêu cầu trang trọng, rất thẳng thắn
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự. Người viết viết với tư cách đại diện cho công ty
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Yêu cầu cụ thể, trang trọng, thẳng thắn
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Wir beabsichtigen...
Wir beabsichtigen...
Trang trọng. Đưa ra ý định cụ thể một cách trực tiếp
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Trang trọng. Đề xuất thảo luận về một giao dịch nào đó
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Trang trọng. Từ chối giao dịch hoặc thể hiện rằng mình không hứng thú với lời mời chào
Der Anhang ist im ...-Format.
Der Anhang ist im ...-Format.
Tiếng Anh: Trang trọng. Nêu rõ định dạng và cách mở file đính kèm
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Trang trọng, thẳng thắn. Đề cập tới vấn đề liên quan tới file đính kèm
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Trang trọng, lịch sự
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Trang trọng. Dùng khi quảng cáo website

E-Mail - Kết thư

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Trang trọng, rất lịch sự
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Trang trọng, rất lịch sự
Vielen Dank im Voraus...
Vielen Dank im Voraus...
Trang trọng, rất lịch sự
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Trang trọng, rất lịch sự
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Trang trọng, rất lịch sự
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Trang trọng, lịch sự
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Trang trọng, lịch sự
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Trang trọng, lịch sự
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Trang trọng, lịch sự
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Trang trọng, thẳng thắn
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Trang trọng, thẳng thắn
Wir schätzen Sie als Kunde.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Trang trọng, thẳng thắn
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Trang trọng, rất thẳng thắn
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Ít trang trọng hơn. Lịch sự
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
Trang trọng. Thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Hochachtungsvoll
Hochachtungsvoll
Trang trọng. Ít thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết ở mức độ xưng hô bằng tên
Grüße
Grüße
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết và thường xuyên liên hệ công tác