Tiếng Việt | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | E-Mail

E-Mail - Lời thưa gửi

Dear Mr. President,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Rất trang trọng. Người nhận có chức danh đặc biệt và chức danh này được dùng trong xưng hô thay vì dùng tên
Dear Sir,
Thưa ông,
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Dear Madam,
Thưa bà,
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Dear John,
Gửi ông A,
Không trang trọng. Người viết và người nhận có thể có quan hệ khá gần gũi.
We are writing to you regarding…
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
We are writing in connection with ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Further to…
Liên quan tới việc/vấn đề...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
With reference to…
Về việc/vấn đề...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
I am writing to enquire about…
Tôi viết thư này để nói về...
Ít trang trọng hơn. Người viết thư viết với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho công ty
I am writing to you on behalf of...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Trang trọng. Dùng khi người viết đại diện cho một người khác để viết thư
Your company was highly recommended by…
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Trang trọng. Mở đầu thư một cách lịch sự

E-Mail - Nội dung chính

Would you mind if…
Liệu ông/bà có phiền...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Would you be so kind as to…
Không biết ông/bà có vui lòng...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
I would be most obliged if…
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
I would be grateful if you could...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Would you please send me…
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
We are interested in obtaining/receiving…
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
I must ask you whether...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Could you recommend…
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Would you please send me…
Ông/bà vui lòng gửi...
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
You are urgently requested to…
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Yêu cầu trang trọng, rất thẳng thắn
We would be grateful if…
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự. Người viết viết với tư cách đại diện cho công ty
What is your current list price for…
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Yêu cầu cụ thể, trang trọng, thẳng thắn
We are interested in ... and we would like to know ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
We understand from your advertisment that you produce…
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
It is our intention to…
Chúng tôi dự định...
Trang trọng. Đưa ra ý định cụ thể một cách trực tiếp
We carefully considered your proposal and…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Trang trọng. Đề xuất thảo luận về một giao dịch nào đó
We are sorry to inform you that…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Trang trọng. Từ chối giao dịch hoặc thể hiện rằng mình không hứng thú với lời mời chào
The attachment is in...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Tiếng Anh: Trang trọng. Nêu rõ định dạng và cách mở file đính kèm
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Trang trọng, thẳng thắn. Đề cập tới vấn đề liên quan tới file đính kèm
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Trang trọng, lịch sự
For further information please consult our website at…
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Trang trọng. Dùng khi quảng cáo website

E-Mail - Kết thư

If you need any additional assistance, please contact me.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Trang trọng, rất lịch sự
If we can be of any further assistance, please let us know.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Trang trọng, rất lịch sự
Thanking you in advance…
Xin chân thành cảm ơn...
Trang trọng, rất lịch sự
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Trang trọng, rất lịch sự
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Trang trọng, rất lịch sự
Please reply as soon as possible because…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Trang trọng, lịch sự
If you require any further information, feel free to contact me.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Trang trọng, lịch sự
I look forward to the possibility of working together.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Trang trọng, lịch sự
Thank you for your help in this matter.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Trang trọng, lịch sự
I look forward to discussing this with you.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Trang trọng, thẳng thắn
If you require more information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Trang trọng, thẳng thắn
We appreciate your business.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Trang trọng, thẳng thắn
Please contact me - my direct telephone number is…
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Trang trọng, rất thẳng thắn
I look forward to hearing from you soon.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ít trang trọng hơn. Lịch sự
Yours faithfully,
Kính thư,
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
Yours sincerely,
Kính thư,
Trang trọng. Thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Respectfully yours,
Trân trọng,
Trang trọng. Ít thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Kind/Best regards,
Thân ái,
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết ở mức độ xưng hô bằng tên
Regards,
Thân ái,
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết và thường xuyên liên hệ công tác