Tiếng Thái | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng - Đặt hàng

Uvažujeme o koupi...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Trang trọng, chưa chắc chắn
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Trang trọng, rất lịch sự
Chtěli bychom zadat objednávku.
เราต้องการสั่งของ
Trang trọng, lịch sự
V příloze je naše závazná objednávka pro...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Trang trọng, lịch sự
V příloze najdete naší objednávku.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Trang trọng, lịch sự
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Trang trọng, lịch sự
Tímto zadáváme objednávku na...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Trang trọng, thẳng thắn
Máme v úmyslu od Vás koupit...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Trang trọng, thẳng thắn
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Trang trọng, rất thẳng thắn
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Trang trọng, lịch sự

Đơn đặt hàng - Xác nhận đơn hàng

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Trang trọng, lịch sự
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Trang trọng, rất lịch sự
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Trang trọng, lịch sự
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Trang trọng, trực tiếp
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Trang trọng, trực tiếp
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Trang trọng, trực tiếp
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Trang trọng, lịch sự
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Trang trọng, thẳng thắn
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Trang trọng, thẳng thắn
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Trang trọng, trực tiếp
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Trang trọng, thẳng thắn
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Trang trọng, thẳng thắn

Đơn đặt hàng - Thay đổi chi tiết đơn hàng

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Trang trọng, lịch sự
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Trang trọng, lịch sự
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Trang trọng, lịch sự
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Trang trọng, lịch sự
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Trang trọng, lịch sự

Đơn đặt hàng - Hủy đơn hàng

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Trang trọng, rất lịch sự
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Trang trọng, rất lịch sự
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Trang trọng, lịch sự
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Trang trọng, lịch sự
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Trang trọng, lịch sự
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Trang trọng, thẳng thắn
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Trang trọng, thẳng thắn
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Trang trọng, rất thẳng thắn
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Trang trọng, rất thẳng thắn