Tiếng Việt | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Chức vụ nghề nghiệp

Chức vụ nghề nghiệp - Chức vụ trong một công ty

Chairman and Managing Director
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Nghĩa Anh, người đứng đầu quản lý hoạt động của công ty
Chief Executive Officer (CEO)
Giám đốc điều hành
Nghĩa Mỹ, người đứng đầu quản lý hoạt động của công ty
Marketing Director
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Người quản lý hoạt động marketing
Sales Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Người quản lý hoạt động sales
Client Services Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Người quản lý hoạt động dịch vụ khách hàng
Personnel Director
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Nghĩa Mỹ, người quản lý hoạt động nhân sự
Human Resources Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Nghĩa Anh, người quản lý hoạt động nhân sự
Office Manager
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Người quản lý hoạt động của một văn phòng nào đó
Company Secretary
Thư ký trưởng
Nhân viên phụ trách quản lý công việc thư ký
Chief Accountant
Kế toán trưởng
Nhân viên phụ trách quản lý các hoạt động tài chính kế toán
Technical Director
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Nhân viên phụ trách quản lý các hoạt động máy tính và thông tin
Research and Development Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Nhân viên quản lý hoạt động phát triển sản phẩm mới
Production Director
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Nhân viên quản lý hoạt động sản xuất sản phẩm
Factory Manager
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Nhân viên chịu trách nhiệm điều hành nhà máy/xưởng sản xuất