Tiếng Trung | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Viết tắt

Viết tắt - Trong văn bản học thuật

(ภาคผนวก)
app.(附录)
Dùng để đưa ra các văn bản có liên quan, bổ sung cho tác phẩm
ประมาณ
approx.(大约)
Nói về số liệu ước lượng
บรรณานุกรม
bibliog.(引用来源)
Liệt kê các nguồn tham khảo
ประมาณ
ca.(大约)
Dùng khi ước lượng số/lượng
บท
ch.(章)
Đơn vị của tác phẩm
คอลัมน์
col.(柱)
Hàng dọc của một bảng biểu
ปริญญานิพนธ์
diss.(论文)
Công trình nghiên cứu hoàn chỉnh về một chủ đề nào đó
แก้ไขโดย
ed.(编辑)
Dùng để chỉ tác phẩm được biên tập bởi một người khác
ตัวอย่างเช่น
e.g.(例如)
Đưa ra ví dụ
โดยเฉพาะ
esp.(尤其是)
Thu hẹp giới hạn của vấn đề được đề cập
และอื่นๆอีกมากมาย
etc.(等等)
Biểu thị rằng danh sách còn tiếp tục chứ chưa kết thúc
ตัวเลข
fig.(图表)
Biểu đồ minh họa
กล่าวคือ
i.e.(既)
Dùng để phát triển ý, giải thích một khái niệm rõ hơn
ประกอบไปด้วย
incl.(包括)
Liệt kê hoặc bổ sung thêm vào một danh sách
หมายเหตุ
N.B.(注意)
Nhấn mạnh điểm quan trọng, cần lưu ý
หน้า
p.(页)
Số trang trong văn bản
หน้า
pp.(页)
Liệt kê nhiều trang trong văn bản
คำนำ
pref.(前言)
Đoạn văn ngắn giới thiệu về tác phẩm/bài viết
ตีพิมพ์โดย
pub.(由...出版)
Đưa tên người xuất bản bài viết/tác phẩm
ทบทวนโดย
rev.(由...修改)
Đưa tên người chỉnh sửa tác phẩm/bài viết để cho nội dung phù hợp hơn với người đọc
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rpt.(转载)
Thể hiện rằng tác phẩm không phải là tác phẩm mới mà được in lại
แปลโดย
trans.(由...翻译)
Đưa tên dịch giả dịch tác phẩm/bài viết sang thứ tiếng khác
ระดับ
vol.(卷)
Chỉ một phần hoặc một tập của tác phẩm