Tiếng Pháp | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Trích dẫn

Trích dẫn - Dành cho viết học thuật

Nachname des Autors, Initialen des Autors. (Jahr der Publikation). Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers.
Nom de famille de l'auteur, initiales de l'auteur. (Année de publication). Titre du livre. Lieu de publication : nom de l'éditeur.
Kiểu Harvard: phương pháp trích dẫn nguồn dành cho nhiều loại văn bản học thuật khác nhau. Là phương pháp tiêu chuẩn ở Anh
Nachname des Autors, Vorname des Autors. Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers, Jahr der Publikation.
Nom de famille de l'auteur, prénom de l'auteur. Titre de l'ouvrage. Lieu de publication : nom de l'éditeur, année de publication.
Kiểu MLA: thông dụng ở Mỹ và Canada, dành cho các văn bản về ngôn ngữ, văn học và ấn phẩm truyền thông
Nachname und Initialen des Autors. Titel des Buches. # Ausgabe. Ort der Publikation: Name des Herausgebers; Jahr der Publikation.
Nom de famille de l'auteur et ses initiales. Titre de l'ouvrage. Numéro d'édition. Lieu de publication : nom de l'éditeur; année de publication.
Hệ thống Vancouver: dùng cho các bài viết khoa học và y học