Tiếng Ả Rập | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Mục lục

Mục lục - Nội dung và mục lục tra cứu

목차
فهرس المحتويات
Danh sách các mục hoặc chương của luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
인물 리스트
قائمة الأشكال
Danh sách hình minh họa trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
표 리스트
قائمة الجداول
Danh sách các bảng biểu trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
부록
ملحق
Danh sách các phụ lục ở cuối luận án
어휘 사전
مسرد المصطلحات
Danh sách các thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, kèm với giải nghĩa
관계 서적 목록
ببليوغرافيا
Danh sách các đầu sách và tài liệu tham khảo khác được trích dẫn trong luận án
인덱스 (색인)
فهرس الموضوعات
Danh sách các từ ngữ ở cuối luận án, với chú thích số trang tương ứng mà người đọc có thể tìm thấy các từ ngữ đó