Imprint

bab.la là một dự án
của bab.la GmbH
Alter Fischmarkt 5
20457 Hamburg
Đức

Giám đốc điều hành: Judith Pearsall, Colleen Scollans

Liên lạc với chúng tôi:
Email: info [at] bab [dot] la
ĐT: +49 40 707080950

Giấy phép đăng kí kinh doanh:
Amtsgericht Hamburg, HRB 101207
Mã số thuế VAT: DE257395350

Thiết kế UX & đồ họa Ventylator

Chịu trách nhiệm nội dung theo qui định § 6 MDStV của Luật pháp Đức: Judith Pearsall, Colleen Scollans. Người dùng chịu trách nhiệm về nội dung các trang cá nhân, tin nhắn riêng tư, các bài đố vui ngôn ngữ và những phần thảo luận trong forum. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này của các thành viên.

Thông tin pháp luật
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ đúng, chính xác và hoàn chỉnh của các nội dung được đăng trên website của chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn trong từ ngữ và cách dịch thuộc các từ điển. Vui lòng xem điều kiện sử dụng để tìm hiểu thêm về điều kiện liên quan tới pháp luật khi sử dụng website này. bab.la nắm giữ bản quyền các hình ảnh, nội dung chữ và hình minh họa cũng như thiết kế website.
Một phần của website này thuộc bản quyền của (C) 1996-2007 của Amazon.com, Inc. hoặc đối tác của họ.
Website này có tham khảo các nhãn hiệu đã đăng kí và được bảo vệ, bao gồm nhưng không giới hạn trong TOEFL, GMAT, GRE, TOEIC, TSE, TWE, SAT, SAT I, LSAT. Những nhãn hiệu này đều thuộc quyền sở hữu của những bên khác và không liên quan tới bab.la dưới bất kì hình thức nào.

Miễn trừ trách nhiệm
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kì nội dung của website nào do chúng tôi dẫn link trên miền của chúng tôi (các website bên thứ ba). Thông báo miễn trách này áp dụng cho tất cả các link trên miền của chúng tôi mà chúng tôi không có quyền kiểm soát trực tiếp cũng như nội dung của các website mà các link này dẫn đến. Thành viên của bab.la được yêu cầu trình báo tất cả những link dẫn tới nội dung không phù hợp, gây xúc phạm hoặc vi phạm pháp luật bằng cách sử dụng form thông báo trên website.