Bạn đã chơi Nhớ Mãi Không Quên chưa? Nếu rồi thì trò Kết Đôi với bạn không hề khó đâu. Trên màn hình sẽ hiện ra 8 ô trống, 4 ô được đánh dấu bằng cờ của ngôn ngữ bạn biết sử dụng, và 4 ô còn lại được đánh dấu bằng cờ của ngôn ngữ bạn muốn học. Khác với Nhớ Mãi Không Quên, trong Kết Đôi, bạn sẽ thấy sẵn các cách dịch tương ứng và chỉ cần kết hợp đúng các đôi để lên bàn cao hơn.

Kết Đôi!

Nhanh tay ghép đôi các cặp từ ngữ tương đương.
Điểm:
0
điểm
Số lượt chơi:
0
/5
Trình độ:
1/3
Thời gian: