Dịch từ "mangal" từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Anh

TR Nghĩa của mangal trong tiếng Anh

mangal {danh}

TR mangal
play_circle_outline
{danh từ}

mangal (từ khác: ızgara, barbekü)