Dịch từ "trabuco" từ Tây Ban Nha sang Bồ Đào Nha

ES Nghĩa của trabuco trong tiếng Bồ Đào Nha

ES trabuco
volume_up
{từ giống đực}

trending_flat
"arma"

trabuco
volume_up
bacamarte {đực}