Dịch từ "ahead" từ Anh sang Ba Lan

EN Nghĩa của ahead trong tiếng Ba Lan

volume_up
ahead {trạng}

EN ahead
volume_up
{trạng từ}

ahead (từ khác: forward, along)
volume_up
naprzód {trạng}
I believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.
They wanted to overcome the deadlock; they wanted to move ahead.
Chcieli przełamać niemoc, chcieli zrobić krok naprzód.
I would be grateful for this support and suggest we move ahead as quickly as possible.
Byłbym wdzięczny za to wsparcie i sugeruję, aby dalej iść naprzód możliwie szybko.
ahead
volume_up
z przodu {trạng}
ahead
volume_up
na czele {trạng}
For Europe to be at the forefront of a successful knowledge-based economy, we must move forward with new technologies and stay ahead in the knowledge race.
Aby Europa była liderem skutecznej gospodarki opartej na wiedzy, musimy rozwijać i przyjmować nowe technologie i cały czas być na czele naukowego wyścigu.
ahead (từ khác: already, before, beforehand, earlier)
volume_up
przedtem {trạng}
ahead (từ khác: formerly, previously, at the front)
ahead
They just go ahead and start a fundraiser.
Ruszyli przed siebie rozpoczynając zbiórkę funduszy.
If we look ahead slightly, one thing is also important: the Stability and Growth Pact must be strengthened.
Jeżeli popatrzymy nieco przed siebie, zauważymy ważną rzecz. Trzeba wzmocnić pakt stabilności i rozwoju.
(Laughter) I think it comes from millions of years of standing behind that -- sitting behind the bush, looking straight ahead, trying to hit that buffalo on the head with a rock.
(śmiech) Myślę, że to się bierze z milionów lat stania, czy siedzenia za krzakiem patrzenia prosto przed siebie i prób upolowania mamuta.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ahead":

ahead

Ví dụ về cách dùng từ "ahead" trong tiếng Tiếng Ba Lan

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Englishto give sb the go ahead
Englishto give sb the go ahead
Englishto go straight ahead
Englishto look straight ahead
Englishto get ahead
Englishto be ahead of one’s time
Englishahead of the curve
Englishto be streets ahead
Englishto get ahead
EnglishWe still have a lot of work ahead of us before the new texts begin to be enforced.
Wciąż wiele pracy jest przed nami, przed rozpoczęciem wdrażania nowych tekstów.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Nadal będziemy monitorować bardzo uważnie wszystkie zjawiska w nadchodzącym okresie.
EnglishThat sends a bad signal to the Commission ahead of the Sydney negotiations next week.
Jest to zły sygnał dla Komisji przed przyszłotygodniowymi negocjacjami w Sydney.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
English(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.
(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
W rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa wyprzedza inne kontynenty w tej dziedzinie przynajmniej o duży krok.
EnglishYou kept moving ahead in a life where you're dependent on working for somebody.
I zawsze trzymałeś się swoich ideałów, a odstępstwa od nich były niewielkie.