Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu

Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu của bab.la chứa tới hàng nghìn các cụm từ ngữ và mẫu câu thông dụng được sắp xếp theo năm hạng mục khác nhau để tiện cho bạn tra cứu. Với mỗi cụm từ ngữ và mẫu câu, chúng tôi đều cung cấp mô tả chi tiết nhằm giúp bạn nắm rõ hơn cách sử dụng chúng.

 

Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu cung cấp hàng nghìn cụm từ ngữ và câu thông dụng sắp xếp theo năm hạng mục: Học thuật, Giao tiếp trong kinh doanh, Tìm việc và Ứng tuyển, Giao tiếp cá nhân và Du lịch. Trong mỗi hạng mục này là các cụm từ ngữ và câu thường gặp nhất và chú giải cách dùng chi tiết để giúp bạn hiểu rõ trong trường hợp nào thì dùng chúng.

Với chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu, bab.la muốn cung cấp cho các bạn công cụ trợ giúp đắc lực khi các bạn cần viết hay tạo văn bản theo văn phong trang trọng trong nhiều hoàn cảnh. Văn phong trang trọng đòi hỏi người viết phải tuân theo nhiều nguyên tắc chặt chẽ mà không phải người học ngoại ngữ nào cũng nắm được. Văn bản học thuật, văn bản kinh doanh, hay các loại thư và email đều có những qui luật riêng, khác với giọng văn không trang trọng được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Thay vì máy móc dịch từng từ một từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, hãy tham khảo Cụm từ & Mẫu câu của bab.la để có thể học tập lối hành văn của người bản xứ và viết hiệu quả hơn.