Tham gia

Ai cũng có thể tham gia cùng bab.la. Bạn có thể xem bảng xếp hạng các thành viên tích cực nhất tại đây. Mỗi lần gợi ý cách dịch, bạn được nhận 2 điểm; 1 điểm khi duyệt các gợi ý, và 3 điểm cho mỗi câu hỏi trong bài đố vui mà bạn tạo ra. Nếu như gợi ý dịch của bạn không được các thành viên khác chấp nhận, điểm thưởng bạn nhận được cho gợi ý đó sẽ bị trừ đi. Chỉ cần đăng kí là bạn có thể gia nhập cộng đồng những người yêu ngôn ngữ trên bab.la rồi!

Bảng xếp hạng thế giới chung cuộc | Top 20 trong vòng 30 ngày qua

STT. Tên thành viên Quốc gia Số gợi ý Số lượt duyệt Số bài đố vui Điểm Xếp hạng
1 johnbarre Ireland 3787 2571 39 10896 Bậc thầy của bab.la
2 Asia Poland 3226 4953 39 9369 Bậc thầy của bab.la
3 jedi2000 Italy 3053 3183 1 8124 Bậc thầy của bab.la
4 mehmaniali Iran 2874 0 0 5714 Bậc thầy của bab.la
5 ikskoks Poland 1845 3030 0 5512 Bậc thầy của bab.la
6 schoi Poland 3457 6728 39 5321 Bậc thầy của bab.la
7 giuliadedo Italy 389 2418 21 3741 Bậc thầy của bab.la
8 Thomas Germany 744 1843 4 3383 Bậc thầy của bab.la
9 hanneoa Sweden 849 794 20 3247 Bậc thầy của bab.la
10 prisce   637 1636 12 3165 Bậc thầy của bab.la
11 robinho   671 1345 16 3091 Bậc thầy của bab.la
12 sarah85 France 647 1119 24 3030 Bậc thầy của bab.la
13 kletus Italy 823 891 34 2996 Bậc thầy của bab.la
14 superchiara Italy 520 1217 21 2913 Bậc thầy của bab.la
15 VickSquizani Brazil 688 938 21 2859 Bậc thầy của bab.la
16 Anna85 Great Britain/UK 610 1145 16 2850 Bậc thầy của bab.la
17 2205bibi Brazil 700 1008 17 2691 Bậc thầy của bab.la
18 areli Mexico 524 714 29 2646 Bậc thầy của bab.la
19 lea853 Germany 144 1815 17 2537 Bậc thầy của bab.la
20 andrea73 France 387 1209 13 2361 Bậc thầy của bab.la