Ứng dụng cho Apple

Các ứng dụng từ điển cho phép bạn tra cứu từ điển của chúng tôi trực tiếp trên iPhone, iPod Touch hoặc iPad mà không cần mạng internet, vì vậy bạn không phải lo lắng về phí truy cập data để sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Hãy tham khảo trên app store của iTunes để xem chúng tôi đã có ứng dụng từ điển cho cặp ngôn ngữ bạn muốn tra cứu hay chưa.

Tìm hiểu thêm về ứng dụng bab.la treeb App Store